โปรแกรมทัวร์ ทั้งหมด 4

Kangerlussuaq - Russells Glaciers - Ilulissat - Sermermiut - Kaellinge Klöften - Copenhagen

ดูรายละเอียด

"กรีนแลนด์" ดินแดนในฝันเหนือเส้นอาร์คติก

27 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2563

227,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สวดมนต์ข้ามปีพระศรีมหาโพธิ์ - พุทธคยา - พาราณสี - กุสินารา - ลุมพินี - สาวัตถี - ลัคเนาว์ - ออรังกาบัด - ถ้ำอชันตา เอลโลร่า - มุมไบ

ดูรายละเอียด

สวดมนต์ข้ามปี อินเดีย - เนปาล

30 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563

105,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เกียวโต - ศาลเจ้าซากายะ - วัดเรียวอันจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ภูเขาไฟชิเรเนะ - สกีเมืองคารุยซาว่า - โตเกียว - ศาลเจ้าเมจิ - วัดเซนโซจิ - ชินจูกุ

ดูรายละเอียด

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี 2563 ที่ญี่ปุ่น

27 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

89,900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ชัยปุระ - พระราชวังหลวง - หอดูดาว จันทาร์ มันทาร์ - พระราชวังสายลม - Albert Hall Museum - พระราชวังกลางน้ำ - ประตูเมือง Patrika - วัดลักษมีนารายัน

ดูรายละเอียด

ชัยปุระ มหานครสีชมพู

21-25 ธันวาคม 2562

58,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Nation Around The World

ยินดีให้คำปรึกษาและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบ exclusive สุดๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel: 061-421-0110 และ 061-421-2680
Line : @aroundtheworldtour

Copyright © 2019 nationaroundtheworld.com all right are reserved .