โปรแกรมทัวร์ ทั้งหมด 4

จันทบุรี – ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - ล่องเรือชมเหยี่ยวแดง วัดปากน้ำแขมหนู –โอเอซิสซีเวิลด์ – อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ชุมชนริมน้ำจันทบูร - สวนทุเรียนแลนด์ - อ่าวคุ้งกระเบน - จุดชมวิวเนินนางพญา

ดูรายละเอียด

เที่ยวจันทบุรี ชมการแสดงโลมา - ทานปู – ดูเหยี่ยว

26 - 28 มีนาคม 2564

13,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานลำปาง – วัดปงสนุก วัดพระธาตุลำปางหลวง – นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง - ถนนคนเดินกาดกองต้า - ลำพูน - วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดจามเทวี - เชียงใหม่ - วัดป่าดาราภิรมย์ - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร – วัดพันเตา – พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา - วัดโลกโมฬี - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดเจดีย์เจ็ดยอด - วัดสวนดอก – วัดต้นเกว๋น

ดูรายละเอียด

ไหว้สาพระธาตุ ตามฮีตฮอยล้านนา

27 - 30 มีนาคม 2564

21,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นั่งเครื่องบินส่วนตัวจากสุวรรณภูมิสู่เกาะกูด - พักรีสอร์ท Soneva Kiri - น้าตกคลองเจ้า – ดำน้ำอุทยานแห่งชาติเกาะรัง

ดูรายละเอียด

Soneva Kiri เกาะกูด เกาะสวรรค์แห่งทะเลตะวันออกไทย

21 - 23 มีนาคม, 3 - 5 และ 5 - 7 เมษายน 2564

67,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดอนเมือง – หาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินซ้อน – เกาะหินงาม - ร่องน้าจาบัง - วัดมหัตตมังคลาราม – ตลาดกิมหยง

ดูรายละเอียด

เกาะหลีเป๊ะ เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล

22 - 24 มีนาคม และ 3 - 5 เมษายน 2564

24,900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Nation Around The World

ยินดีให้คำปรึกษาและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบ exclusive สุดๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel: 061-421-0110 และ 061-421-2680
Line : @aroundtheworldtour

Copyright © 2019 nationaroundtheworld.com all right are reserved .