โปรแกรมทัวร์ ทั้งหมด 8

ดอนเมือง – หาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินซ้อน – เกาะหินงาม - ร่องน้าจาบัง - วัดมหัตตมังคลาราม – ตลาดกิมหยง

ดูรายละเอียด

เกาะหลีเป๊ะ เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล

8 - 10 มกราคม 2564

24,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นั่งเครื่องบินส่วนตัวจากสุวรรณภูมิสู่เกาะกูด - พักรีสอร์ท Soneva Kiri - น้าตกแม่กี – เกาะรัง

ดูรายละเอียด

#2 เกาะกูด เกาะสวรรค์แห่งทะเลตะวันออกไทย

27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2564

67,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นั่งเครื่องบินส่วนตัวจากสุวรรณภูมิสู่เกาะกูด - พักรีสอร์ท Soneva Kiri - น้าตกแม่กี – เกาะรัง

ดูรายละเอียด

#1 เกาะกูด เกาะสวรรค์แห่งทะเลตะวันออกไทย

16-18 มกราคม 2564

67,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน - ปาย –วัดพระธาตุดอยกองมู - ซูตองเป้ - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - ปาย – จุดชมวิวกิ่วลม – ถ้าน้าลอด – บ้านสันติชล - วัดน้าฮู - สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – เชียงใหม่ – ONE NIMMAN

ดูรายละเอียด

สัมผัสความงาม เมืองสามหมอก "แม่ฮ่องสอน - ปาย"

24-27 ธันวาคม 2563

26,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - วัดช้างให้ - เมืองสงขลา - แหลมสมิหลา - ประติมากรรมพญานาคพ่นน้า เขาตังกวน - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา - มัสยิดกลาง - เกาะยอ - นั่งกระเช้า Hatyai Cable Car - ตลาดกิมหยง

ดูรายละเอียด

หาดใหญ่ - ปัตตานี - สงขลา "มนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย"

26-28 ธันวาคม 2563

19,900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ - เชียงกลาง - ดอยภูคา-บ่อเกลือโบราณ - วัดภูมินทร์-วัดมิ่งเมือง-พิพิธภัณฑ์สถาน - พระบรมธาตุแช่แห้ง

ดูรายละเอียด

น่าน ความสวยงามทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

19-22 ธันวาคม 2563

23,900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ – ตรัง – ชมเมืองกันตัง พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี - เกาะมุก - ท่องทะเลตรัง – ถ้ามรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - ตรัง - บ้านอดีตนายกฯ ชวน หลีกภัย - วัดตันตยาภิรม - กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด

ท่องทะเลตรัง "เกาะมุก สวรรค์แห่งอันดามัน"

18-20 ธันวาคม 2563

22,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ – เรือ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ - วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร – ชุมชนกุฎีจีน – โบสถ์ซางตาครูส – ศาลเจ้าเกียนอันเกง – มัสยิดบางหลวง – วัดกัลยาณมิตร – วัดอรุณราชวราราม

ดูรายละเอียด

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 ด้วยกัน

31 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564

22,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Nation Around The World

ยินดีให้คำปรึกษาและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบ exclusive สุดๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel: 061-421-0110 และ 061-421-2680
Line : @aroundtheworldtour

Copyright © 2019 nationaroundtheworld.com all right are reserved .