โปรแกรมทัวร์ : เที่ยวเมืองไทย 5

โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย พิพิธภัณฑ์ภาพ 4 มิติ For Art’s Sake - ปราณบุรี - น้ำตกป่าละอู - โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง ชิมทุเรียนป่าละอู - อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด - ล่องเรือคลองเขาแดง - ปราณบุรี

ดูรายละเอียด

เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ ชิมทุเรียนป่าละอู

25 - 27 มิถุนายน 2565

19,900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร - พระราชวังจันทน์ - ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - พิษณุโลก - เมืองลับแล – ชมสวนผลไม้ พร้อมชิมทุเรียนหลงลับแล - สุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - อุทยานแห่งชาติสุโขทัย - พระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงโบราณสถานวัดมหาธาตุ - วัดศรีชุม - เกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง

ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์ ทุเรียนหลงลับแล

10 - 12 มิถุนายน 2565

19,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พระนครศรีอยุธยา - วัดกุฎีดาว – วัดใหญ่ชัยมงคล ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา - วัดราชบูรณะ - วัดมหาธาตุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา – วัดไชยวัฒนาราม - พระราชวังโบราณ – วัดพระศรีสรรเพชญ์ - วิหารพระมงคลบพิตร ตลาดน้ำอโยธยา - กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด

เปิดกรุสมบัติแผ่นดิน กรุงศรีอยุธยา

28 - 30 พฤษภาคม 2565

13,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานชุมพร - ท่าเรืออ่าวทุ่งมะขามน้อย - เกาะนางยวน - ดำน้ำชมปะการังรอบเกาะเต่า - เกาะสมุย - หินตาหินยาย - ท่าอากาศยานสมุย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียด

เกาะนางยวน เกาะสวรรค์กลางทะเลอ่าวไทย

4 - 6 มิถุนายน 2565

25,900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย เกาะพะงัน - หาดธารเสด็จฯ - หาดริ้น - ดาน้า ดูปะการัง เกาะแตน - เกาะมัดสุม - เกาะพะงัน - เกาะสมุย - ศาลเจ้าพ่อกวนอู - หินตาหินยาย - ท่าอากาศยานสมุย - กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด

เกาะพะงัน - เกาะสมุย

28 - 30 พฤษภาคม 2565

28,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Nation Around The World

ยินดีให้คำปรึกษาและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบ exclusive สุดๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel: 061-421-0110 และ 061-421-2680
Line : @aroundtheworldtour

Copyright © 2019 nationaroundtheworld.com all right are reserved .